<sub id="ol0fx"></sub>

 • <label id="ol0fx"><rt id="ol0fx"></rt></label>

  <var id="ol0fx"><label id="ol0fx"><u id="ol0fx"></u></label></var>

   <var id="ol0fx"><label id="ol0fx"></label></var>
   1. <var id="ol0fx"><label id="ol0fx"><ol id="ol0fx"></ol></label></var>

     <var id="ol0fx"><cite id="ol0fx"><ol id="ol0fx"></ol></cite></var>
     新闻动态???News
     联系我们???Contact
     你的位置:首页 > 新闻动态 > 行业新闻

     部分GT1000系列触摸屏三菱将停止销售

     2016-4-27 11:53:00??????点击:

     部分不常用的GT1000系列触摸屏,三菱将停止接受订单。

     比较常用的GT1030-HBD-C、GT1050-QBBD-C、GT1055-QSBD-C暂时仍然销售

     这次替换的型号如下:

     物料号 停产型号 停止接单日期 替代型号
     1190000067 GT1045-QSBD 2016年8月31日 GT2104-RTBD
     1190000070 GT1040-QBBD 2016年8月31日 GT2104-RTBD
     1190000057 GT1045-QSBD-C 2016年8月31日 GT2104-RTBD
     1190000058 GT1040-QBBD-C 2016年8月31日 GT2104-RTBD
     1190000051 GT1020-LBL 2016年8月31日 GT2103-PMBLS
     1190000071 GT1020-LBLW 2016年8月31日 GT2103-PMBLS
     1190000106 GT1020-LWL 2016年8月31日 GT2103-PMBLS
     1190000109 GT1020-LWLW 2016年8月31日 GT2103-PMBLS
     1190000055 GT1020-LBD-C 2016年8月31日 GT2103-PMBLS
     1190000052 GT1020-LBL-C 2016年8月31日 GT2103-PMBLS
     1190000111 GT1020-LBDW-C 2016年8月31日 GT2103-PMBLS
     1190000113 GT1020-LBLW-C 2016年8月31日 GT2103-PMBLS
     1190000054 GT1020-LBD2 2016年8月31日 GT2103-PMBDS2
     1190000069 GT1020-LBDW2 2016年8月31日 GT2103-PMBDS2
     1190000105 GT1020-LWD2 2016年8月31日 GT2103-PMBDS2
     1190000108 GT1020-LWDW2 2016年8月31日 GT2103-PMBDS2
     1190000112 GT1020-LBDW2-C 2016年8月31日 GT2103-PMBDS2
     1190000068 GT1020-LBD 2016年8月31日 GT2103-PMBDS
     1190000103 GT1020-LBDW 2016年8月31日 GT2103-PMBDS
     1190000104 GT1020-LWD 2016年8月31日 GT2103-PMBDS
     1190000107 GT1020-LWDW 2016年8月31日 GT2103-PMBDS
     1180000005 GT1555-QTBD 2016年8月31日 GT1455-QTBD□
     1180000003 GT1555-QSBD 2016年8月31日 GT1455-QTBD□
     1190000030 GT1155-QTBDQ 2016年8月31日 GT1455-QTBD□
     1190000033 GT1155-QSBDQ 2016年8月31日 GT1455-QTBD□
     1190000029 GT1155-QTBD 2016年8月31日 GT1455-QTBD□
     1190000003 GT1155-QSBD 2016年8月31日 GT1455-QTBD□
     1190000011 GT1155HS-QSBD 2016年8月31日 GT1455HS-QTBDE
     1190000016 GT1150HS-QLBD 2016年8月31日 GT1455HS-QMBDE
     1180000004 GT1550-QLBD 2016年8月31日 GT1450-QMBD□
     1190000014 GT1150-QLBDQ 2016年8月31日 GT1450-QMBD□
     1190000004 GT1150-QLBD 2016年8月31日 GT1450-QMBD□
     1190000009 GT1155-QSBD-C 2016年8月31日 GT1455-QTBD□
     1190000010 GT1150-QBBD-C 2016年8月31日 GT1450-QMBD□
     1190000059 GT10-40PSCB 2016年8月31日
     1190000060 GT10-40PSGB 2016年8月31日
     1190000061 GT10-40PSCW 2016年8月31日
     1190000062 GT10-40PSGW 2016年8月31日
     1190000081 GT10-20PSCB 2016年8月31日
     1190000082 GT10-20PSGB 2016年8月31日
     1190000083 GT10-20PSCW 2016年8月31日
     1190000084 GT10-20PSGW 2016年8月31日
     1190000017 GT11H-50ESCOV 2016年8月31日
     1180000007 GT1555-VTBD 2017年2月28日 GT2705-VTBD
     1180000047 GT15-J71E71-100 2017年2月28日

      

     四色播播

     <sub id="ol0fx"></sub>

    1. <label id="ol0fx"><rt id="ol0fx"></rt></label>

     <var id="ol0fx"><label id="ol0fx"><u id="ol0fx"></u></label></var>

      <var id="ol0fx"><label id="ol0fx"></label></var>
      1. <var id="ol0fx"><label id="ol0fx"><ol id="ol0fx"></ol></label></var>

        <var id="ol0fx"><cite id="ol0fx"><ol id="ol0fx"></ol></cite></var>